piątek, 26 kwietnia 2019

II Konferencja Koalicji Ratujmy Rzeki - Gdańsk 2019 - relacjaW dniach 16-17 kwietnia 2019r. w Gdańsku w centrum nauki Hevelianum odbyła się konferencja pt. "Wszystkie rzeki prowadzą do Bałtyku". Realizatorami wydarzenia byli: Polski Klub Ekologiczny, Koalicja Ratujmy Rzeki oraz  Coalition Clean Baltic.

Podczas pierwszego dnia liczni goście z Polski oraz znad nadbałtyckich krajów wygłosili swoje prezentacje. Tematyka była zogniskowana na rzekach, ich funkcji w życiu człowieka, zagrożeń obecnych i przyszłych, oraz możliwości poprawy i rewitalizacji wód i wpływie na Morze Bałtyckie.

W toku trwania konferencji wyraźnie zarysował się rosnący problem dewastacji wodnych ekosystemów poprzez regulacje rzek oraz ich skażenie związkami biogennymi. Ponadto prowadzący przestawili inny problem, niewidoczny gołym okiem, że coraz większym zagrożeniem stają się zanieczyszczenia wód lekami, hormonami, czy mikroplastikami, których stężenia w rzekach i Bałtyku z roku na rok rosną, a systemy oczyszczania ścieków nie są dostosowane do ich usuwania. Pomimo ogromu zniszczeń wciąż jest jeszcze szansa na uratowanie naszych rzek i morza. Nadzieję wzbudził pan Tobias Schaefer z Living Rivers Foundation. Pokazał on skuteczne przykłady rewitalizacji   i ochrony rzek w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii. Kraje te stykają się z podobnymi problemami co Polska, jednak znalazły rozwiązanie -  na chwilę obecną dążą do renaturyzacji rzek. Dodatkowo kładą znaczny nacisk na edukację obywateli, podczas której podkreśla się znaczenie rzek w życiu człowieka.

- Pamiętajmy, że to od nas się zaczyna - każdego dnia odkręcając kurek, spuszczając wodę mamy wpływ na stan rzek i Bałtyku! -

Debata kończąca konferencję poświęcona była planowi przekopu Mierzei Wiślanej.
Zarówno eksperci, jak i mieszkańcy mierzei stanowczo przeciwstawiali się pomysłowi.
Wykazano, iż zarówno ze względów ekonomicznych, ekologicznych, jak i społecznych nie ma zasadnych podstaw do realizacji planu. Podczas dyskusji zaprezentowali się członkowie Obozu dla Mierzei, aktywiści, walczący o zachowanie Mierzei Wiślanej, miejsca unikalnego krajobrazowo i przyrodniczo.

W drugim dniu konferencji odbyła się wycieczka na Mierzeję Wiślaną. Początkowo uczestnicy cieszyli się pięknymi widokami, odwiedzili największą w Polsce ostoję kormoranów, które dzięki dogodnym warunkom do życia na mierzei zdołały się odrodzić.
Podczas dalszej podróży uczestnikom zakłócił sielankowy nastrój widok w Kątach Rybackich, gdzie pomimo braku akceptacji ze strony mieszkańców, wbrew opiniom ekspertów, bez odpowiedniego zezwolenia realizowany jest plan przekopu Mierzei Wiślanej.
W miejscu planowanego przekopu teren jest kompletnie zdewastowany, wycięto wszystkie drzewa. Takie działania pociągną za sobą dalszą degradację terenu, ze względu na specyfikę danego obszaru - Mierzeja Wiślana jest wielką piaszczystą wydmą. Mieszkańcy Kątów Rybackich i Krynicy Morskiej są przerażeni ideą przekopu, która zintensyfikuje szkody wyrządzane podczas sztormów. Dotychczasowe podtopienia zastąpi wielka powódź.
Aby statki mogły płynąć przez mierzeję, niezbędne będzie stałe pogłębianie dna co wywoła efekt zamulenia Zalewu Wiślanego, co skutkować będzie wymieraniem ryb oraz innych organizmów wodnych. Martwy Zalew Wiślany przestanie być schronieniem dla tysięcy ptaków, dla których do tej pory był ostoją, miejscem odpoczynku i rozrodu. Widząc to piękno przyrody, która jest w tym miejscu wyjątkową atrakcją turystyczną, plan jej przekopania jest absolutnie bez sensu, gdyż nie daje nawet korzyści ekonomicznych w imię których jest podobno planowany. Obóz dla Mierzei prowadzi akcje społeczne, wyjaśniające społeczeństwu, iż przekop przyniesie same straty. Polski Klub Ekologiczny oraz inne organizacje ekologiczne w pełni przeciwstawiają się przekopowi Mierzei Wiślanej.

Podsumowując, konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 90 osób, a w wycieczce na Mierzeję ponad 60. Wydarzenie zakończyło się wielkim sukcesem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza