czwartek, 18 kwietnia 2019

Europejska Polityka Klimatyczna - debata Gliwice - relacja

Druga z cyklu debata pt. „Europejska Polityka Klimatyczna – problemem czy szansą dla Polski” odbyła się 09.04.2019r. w Gliwicach. Wydarzenie organizowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem EKO-UNIA.

W debacie wzięli udział wybitni specjaliście w dziedzinie energetyki, jak i ochrony środowiska. Prof. Piotr Skubała wprowadził uczestników w jakże istotną tematykę debaty. Ze względu na narastające ocieplenie klimatu kraje UE zobowiązały się zrealizować określone cele do 2030r., w tym: ograniczyć o co najmniej 40 proc. emisję gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.), zapewnić co najmniej 27-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii, zwiększyć o co najmniej 27 proc. efektywność energetyczną. Celem tych działań jest ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5o C. Naukowcy z IPCC w ostatnim raporcie o ograniczeniu ocieplenia do 1,5°C, przygotowanym przed Konferencją Klimatyczną w Katowicach, po raz kolejny uświadomili, jak pilnym wyzwaniem jest ochrona klimatu naszej planety. Jeśli szybko nie przystąpimy do redukcji emisji gazów cieplarnianych, naszym dzieciom może grozić katastrofa, prowadząca do zniszczenia naszego świata, gospodarki i cywilizacji.

W trakcie debaty paneliści podali dane naukowe wyjaśniające ten problem. Konsekwencją postępującego ocieplenia są coraz częstsze fale upałów, a ostatniego lata temperatura nad Kołem Podbiegunowym była  o
C wyższa niż zwykle. Ocieplenie klimatu wiąże się z pojawianiem się klęsk żywiołowych, takich jak: susze, powodzie, huragany. Badania naukowe wykazują, że działalność człowieka wpłynęła na podwyższenie temperatury o 1°C w stosunku do ery przedindustrialnej. Temperatura rośnie średnio o 0,2°C na dekadę, z czego wynika, że do 2060r. podniesie się o 2°C. Taki stan rzeczy będzie skutkował wymieraniem  99% światowej rafy koralowej, pokrywa grenlandzkich lodowców bezpowrotnie zniknie, powodując podniesienie poziomu morza nawet o 7m.

To co mogliśmy oglądać w filmach katastroficznych nabierze realnych barw. Te wszystkie fakty sprawiają, że wydaje się rzeczą oczywistą, aby wspólnie dążyć do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4). Polska ma wiele do nadrobienia, gdyż de facto cała energetyka opiera się na nieodnawialnych źródłach energii, głównie na węglu. Od lat jesteśmy świadomi potrzeby zmian, kierowania się  w stronę odnawialnych źródeł energii, jednak niestety wciąż nie widać żadnych efektów. Błędna polityka energetyczna oparta na topniejących zasobach węgla, jaką prowadzą nasze rządy od lat zagraża naszemu bezpieczeństwu energetycznemu.
Dr Michał Wilczyński wykazał, iż do 2030 większość złóż węgla zostanie wyczerpana, to samo dotyczy gazu ziemnego. Już na tę chwilę importujemy znaczną część węgla z zagranicy, a ceny są wyższe niż w innych krajach europejskich. Kolejna sprawa dotyczy konieczności modernizacji systemu energetycznego – jaki to ma sens, skoro węgiel za 20 lat się skończy.
Według „Polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” koszty nowego systemu energetycznego, bazującego na rozproszonych, odnawialnych źródłach energii nie różnią się znacząco od kosztów modernizacji starzejącego się systemu energetycznego.

Na zakończenie debaty mgr inż. Radosław Gawlik ze EKO-UNII przedstawił „Ponadpartyjny plan transformacji energetycznej i ochrony klimatu dla Polski”, który zawiera 11 założeń dla transformacji energetycznej i ochrony klimatu w Polsce. Dlatego tak ważnym jest zrozumienie i uświadomienie społeczeństwu, politykom, że Europejska Polityka Klimatyczna jest naszą szansą a nie problemem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza