piątek, 5 kwietnia 2019

Czyste środowisko? - debata Kraków - relacja

Dnia 29.03.2019r. w Krakowie odbyła się pierwsza debata pt.: „Czyste środowisko? Jako obywatele UE mamy prawo!". Polski Klub Ekologiczny współorganizował wydarzenie z Fundacją Strefa Zieleni.

Celem debaty była dyskusja nt. naszych obywatelskich praw do czystego środowiska, do informacji o środowisku i do współdecydowania o środowisku poprzez wywieranie wpływu na polityków, a także wybieranie takich polityków, którzy te prawa respektują.
Debata była odpowiedzią na coraz częstsze próby ograniczenia uprawnień organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji, w imię "interesu ogólnego".

Paneliści podczas swych prezentacji wykazali, iż rabunkowa dla środowiska i przyrody gospodarka niszczy nie tylko środowisko i przyrodę, ale również niszczy człowieka, jego zdrowie, samopoczucie i zdolność tych i przyszłych pokoleń do godnego życia.
Pani dr hab. inż.. Ewa Konduracka, która prowadzi badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka ujawniła, iż skażone powietrze oraz żywność stanowią główny czynnik zachorowań na raka u ludzi. 

Jako obywatele UE mamy prawo domagać się życia w czystym środowisku. Każdy ma prawo zwrócić się do sądu o naruszenie jego prawa do czystego powietrza, ale w rzeczywistości w wielu przypadkach nie pozwala mu na to krajowe ustawodawstwo. Sądy krajowe mają obowiązek stosować w pierwszej kolejności prawo UE, nawet jeżeli jest to związane z niestosowaniem prawa krajowego – wyjaśniała pani Agata Szafraniuk z Cleint Earth. Obywatele Unii na mocy Konwencji z Aarhus mają prawo do informacji o środowisku i do składania powiadomień o łamaniu zasad konwencji do Komitetu Przestrzegania Konwencji.

Podczas debaty omówione zostały również przepisy, dotyczące obszarów NATURA 2000, które w naszym kraju są nagminnie łamane. Ostatnia prezentacja dotyczyła bomby ekologicznej w Zakładach Chemicznych Zachem, skąd zabójcze związki chemiczne penetrują do wód gruntowych, a reakcja Państwa jest znikoma, dopiero dzięki interwencji i badaniom naukowców z AGH zostały podjęte kroki w stronę remediacji całego terenu. Sytuacji podobnych w Polsce jest wiele, dlatego naszym obywatelskim obowiązkiem jest interweniować i domagać się naszych praw do bezpiecznego życia w czystym środowisku.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza