piątek, 17 maja 2019

Polskie wody w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej - Warszawa - relacja

 4 debata: „Polskie wody w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej” odbyła się
w Warszawie dnia 8 maja 2019r. Polski Klub Ekologiczny współorganizował wydarzenie
z Koalicją Ratujmy Rzeki.

Wydarzenie odbyło się w szczególnym momencie kiedy Komisja Europejska dokonuje ewaluacji poziomu implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej w poszczególnych krajach UE, będąc jednocześnie pod presją rządów wielu państw członkowskich, aby tę ważną dyrektywę ‘zmiękczyć’.

Podczas debaty mgr inż. Jerzy Iwanicki dokonał oceny implementacji RDW w prawie polskim (Prawo Wodne), m.in.  skuteczności wprowadzonej struktury zarządzania rzekami. W informacji dla Sejmu RP za lata 2016 - 2017 (druk sejmowy nr 2836) napisano, że wśród ocenianych naturalnych JCWP 0,5% osiągnęło stan bardzo dobry a 16% dobry stan ekologiczny. Wśród sztucznych i silnie zmienionych JCWP potencjał maksymalny osiągnęło 0,25% a dobry 9% ocenianych JCWP. Takie są efekty 19 lat funkcjonowania RDW w Polsce na wodach powierzchniowych, której to ewidentnie nie potrafimy wdrożyć.
Inne konsekwencje fatalnie realizowanej polityki to: zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin wywołane mikrozanieczyszczeniami, straty korozyjne wywołane przez brudną wodę, straty w ekosystemach wodnych wywołane przez „prace utrzymaniowe”, straty wywołane przez powódź i suszę.

Skupiamy się na regulacji rzek, tylko w dwóch przypadkach w Polsce zastosowaliśmy rewitalizację o czym mówił dr Marek Jelonek. Ma to fatalne skutki dla zlewni – rośnie ryzyko powodziowe, jak również nie potrafimy wykorzystać ‘usług’ świadczonych przez rzeki. Ekosystem rzeczny pełni wiele funkcji, które można wycenić. Są to: samooczyszczanie (usuwanie biogenów, oraz innych zanieczyszczeń), retencja (susza/powódź), tworzenie ekosystemu/siedliska, miejsce rekreacji i wypoczynku, miejsce kultury/religii, emisja/akumulacja no i przede wszystkim źródło wody/baza drenażu obszarów przyległych.

Dr Mateusz Grygoruk podał, że po uwzględnieniu amortyzacji na poziomie 2% rocznie wartość usług ekosystemów rzeczno-dolinowych wynosi 33 000 zł/ha/rok.
Jedną z ważniejszych funkcji jest samooczyszczanie. Dawka zanieczyszczeń w rzece uregulowanej i homogenicznej morfologicznie potrzebuje nawet ponad 10 km aby zostać zneutralizowana w drodze naturalnych przemian azotowych/fosforowych, w rzece naturalnej około 200 m.
Konkludując zadziwiające jest jak bardzo lekceważymy możliwości jakie daje nam wolna swobodna rzeka i niezabetonowana zlewnia.
Rzeka naturalna „neutralizuje”– średnio 6 mg azotu na m2 dna w godzinę,
a przekształcona zaledwie 2 mg. Koszt usuwania azotu to ok. 20zł/kgN*, zatem można wyliczyć, iż wartość samooczyszczania wynosi 6 mln/ha/rok !

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza